Chemik -a, teksty z listopada 2013 roku

9 tekstów z lis­to­pada 2013 ro­ku – auto­rem jest Che­mik -a.

Ćma

Choć wie, że spłonie,
Le­ci do ognia.
Ćma!
... samotna. 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 30 listopada 2013, 20:40

Mo­ja oj­czyz­na nig­dy nie będzie naj­ważniej­szym kra­jem wśród wszys­tkich na­rodów, ale zaw­sze będzie rodzić wiel­kich ludzi. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 28 listopada 2013, 09:17

Chciałabym wie­dzieć wszys­tko, a tak mało rozumiem... 

myśl
zebrała 7 fiszek • 26 listopada 2013, 18:43

Jeśli swo­je wa­dy prze­kujesz w za­lety, nic cię już nie zniszczy. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 24 listopada 2013, 20:53

...i py­tanie drżące w głowie: czy wol­ność przy­wile­jem, czy karą się zowie? 

aforyzm
zebrał 6 fiszek • 22 listopada 2013, 07:52

Poranek

Mglis­ty, milczący,
Gwa­rem obudzony.
Ciężki, gorzki i
...życiem zdławiony. 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 20 listopada 2013, 17:07

Ob­da­rowy­wanie ko­goś mu­si mieć sens. Bo­gaty jest ten, kto umie da­wać, a nie tyl­ko rozdawać. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 14 listopada 2013, 19:20

W dzi­siej­szych cza­sach je­den zawód to za mało. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 13 listopada 2013, 18:21

I naj­większe zbrod­nie świata po­pełniane były w imię moralności... 

myśl
zebrała 2 fiszki • 3 listopada 2013, 21:11

Chemik -a

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Chemik -a

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

12 stycznia 2019, 16:58Chemik -a sko­men­to­wał tek­st Oto piosen­ka pi­sana nocą W [...]

12 stycznia 2019, 15:24yestem sko­men­to­wał tek­st Oto piosen­ka pi­sana nocą W [...]

11 stycznia 2019, 21:43Chemik -a do­dał no­wy tek­st Oto piosen­ka pi­sana nocą W [...]

11 stycznia 2019, 20:48Chemik -a do­dał no­wy tek­st W no­cy ściął mróz Nie [...]

26 sierpnia 2017, 22:06Chemik -a sko­men­to­wał tek­st Czasem człowieko­wi mu­si zab­raknąć [...]

26 sierpnia 2017, 21:48Chemik -a sko­men­to­wał tek­st Kropelkami za­pom­nienia

26 sierpnia 2017, 21:34onejka sko­men­to­wał tek­st Kropelkami za­pom­nienia

2 czerwca 2017, 10:47Chemik -a sko­men­to­wał tek­st Takie to cza­sy, gdy [...]

1 czerwca 2017, 20:43Chemik -a sko­men­to­wał tek­st Takie to cza­sy, gdy [...]

1 czerwca 2017, 01:37Salomon sko­men­to­wał tek­st Takie to cza­sy, gdy [...]