Chemik -a

275 tekstów – auto­rem jest Che­mik -a.

* * *

Oto piosen­ka pi­sana nocą
W ot­chłani zapomnienia
Po­między brze­giem żalu
A ser­ca dnem

Oto piosen­ka pi­sana nocą
Nie ma mnie w połowie
Pół zos­tało po tam­tej stronie

Oto piosen­ka pi­sana nocą
Gdy nikt nie widzi
Łez 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 11 stycznia 2019, 21:43

W no­cy ściął mróz
Nie za długo już czekam
Na klucz żurawi? 

haiku
zebrał 2 fiszki • 11 stycznia 2019, 20:48

Kropelkami zapomnienia

Kro­pel­ka­mi zapomnienia
leczę nadwrażliwość
za­pomi­nam na chwilę
że można le­piej żyć

Przecież

Nig­dy nie było tam życia
za ro­giem skonało
po­między żalem a bu­tel­ki dnem
w czyichś dłoniach przemilczałam

Strach niszczy mo­je oczy
za­tapia je w mro­ku pop­rzed­nich lat

Jak głupiec pieleg­nuję nadzieję
każdy od­dech kiedyś mija

Przecież

za bez­cen oddałam
swo­je ciało i krew
i duszę


Nie każdy tak ma. 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 26 sierpnia 2017, 10:22

Nauka nie wy­maga efektów spec­jalnych, wy­maga talentu. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 29 czerwca 2017, 22:42

Ta­kie to cza­sy, gdy nor­malność jest dziw­niwniej­sza od dziwności. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 31 maja 2017, 20:52

Oto jest cel.
Żyć i umrzeć.
W prawdzie. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 23 kwietnia 2017, 20:29

* * *

To za­baw­ne,
że im więcej czasu,
tym zdjęcia bledsze,
jest ich kilka.

Tym do­tyk rąk innych,
mniej razi.

To zabawne,
że co noc wspominam
Twój zapach.
Ta­ki sam od zawsze.

Tęsknię 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 10 kwietnia 2017, 22:41

* * *

Dzień mi się kończy
i zaczyna
w jed­nym punkcie
Pun­kcie bez odniesienia
Gdzieś w przestrzeni
za­wie­szo­ny trwa
mi­mo bra­ku wy­raźnej woli

Każdy czas ginie
W tym pun­kcie znika
Gu­biąc nas
nieopatrznie 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 16 marca 2017, 19:27

Cały strach wyszedł
Nicze­go się nie boję
Nie mam czym się bać 

haiku
zebrał 3 fiszki • 27 lutego 2017, 16:55

Gdzieś jest świat, gdzie żyje się lżej? 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 17 lutego 2017, 17:56

Chemik -a

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Chemik -a

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

12 stycznia 2019, 16:58Chemik -a sko­men­to­wał tek­st Oto piosen­ka pi­sana nocą W [...]

12 stycznia 2019, 15:24yestem sko­men­to­wał tek­st Oto piosen­ka pi­sana nocą W [...]

11 stycznia 2019, 21:43Chemik -a do­dał no­wy tek­st Oto piosen­ka pi­sana nocą W [...]

11 stycznia 2019, 20:48Chemik -a do­dał no­wy tek­st W no­cy ściął mróz Nie [...]

26 sierpnia 2017, 22:06Chemik -a sko­men­to­wał tek­st Czasem człowieko­wi mu­si zab­raknąć [...]

26 sierpnia 2017, 21:48Chemik -a sko­men­to­wał tek­st Kropelkami za­pom­nienia

26 sierpnia 2017, 21:34onejka sko­men­to­wał tek­st Kropelkami za­pom­nienia

2 czerwca 2017, 10:47Chemik -a sko­men­to­wał tek­st Takie to cza­sy, gdy [...]

1 czerwca 2017, 20:43Chemik -a sko­men­to­wał tek­st Takie to cza­sy, gdy [...]

1 czerwca 2017, 01:37Salomon sko­men­to­wał tek­st Takie to cza­sy, gdy [...]