Chemik -a, teksty z grudnia 2015 roku

5 tekstów z grud­nia 2015 ro­ku – auto­rem jest Che­mik -a.

Niez­na­na jest moc ludzkiej nudy. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 29 grudnia 2015, 22:49

Skra­wek miłości
Spod choin­ki wygląda
Jak­by nig­dy nic 

haiku
zebrał 4 fiszki • 24 grudnia 2015, 10:23

Często, aby stać się kimś wy­bit­nym, trze­ba naj­pierw zos­tać dob­rym, zwykłym człowiekiem. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 15 grudnia 2015, 16:42

Za­goi ra­ny przez­roczys­ty czas. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 5 grudnia 2015, 21:41

Trzy­masz mnie za dłoń
Kiedy ja znów upadam
Ufam Ci Panie 

haiku
zebrał 6 fiszek • 3 grudnia 2015, 21:42

Chemik -a

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Chemik -a

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

12 stycznia 2019, 16:58Chemik -a sko­men­to­wał tek­st Oto piosen­ka pi­sana nocą W [...]

12 stycznia 2019, 15:24yestem sko­men­to­wał tek­st Oto piosen­ka pi­sana nocą W [...]

11 stycznia 2019, 21:43Chemik -a do­dał no­wy tek­st Oto piosen­ka pi­sana nocą W [...]

11 stycznia 2019, 20:48Chemik -a do­dał no­wy tek­st W no­cy ściął mróz Nie [...]

26 sierpnia 2017, 22:06Chemik -a sko­men­to­wał tek­st Czasem człowieko­wi mu­si zab­raknąć [...]

26 sierpnia 2017, 21:48Chemik -a sko­men­to­wał tek­st Kropelkami za­pom­nienia

26 sierpnia 2017, 21:34onejka sko­men­to­wał tek­st Kropelkami za­pom­nienia

2 czerwca 2017, 10:47Chemik -a sko­men­to­wał tek­st Takie to cza­sy, gdy [...]

1 czerwca 2017, 20:43Chemik -a sko­men­to­wał tek­st Takie to cza­sy, gdy [...]

1 czerwca 2017, 01:37Salomon sko­men­to­wał tek­st Takie to cza­sy, gdy [...]