Chemik -a, strona 3

275 tekstów – auto­rem jest Che­mik -a.

* * *

Pus­te twarze ma­lowa­nych ludzi
Wy­pełniają miejsca
Moich pragnień

Ciężka ko­rona
Spada
Przed opuszcze­niem ciała

Chwi­la nieuwagi
Chwi­la, uleciała 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 27 grudnia 2016, 22:15

Świat? Ster­ta bos­kich niedociągnięć. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 16 grudnia 2016, 21:56

Każda dro­ga po­win­na gdzieś prowadzić. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 15 grudnia 2016, 00:15

Każda złość wyk­rzycza­na do in­nych kry­je kroplę żalu do sa­mego siebie. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 13 grudnia 2016, 23:47

Pycha wróży upadek. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 1 grudnia 2016, 16:00

Czymże jest miłość?
Kwiatem, co roz­wi­nie się
w ciepłym słońcu? 

haiku
zebrał 7 fiszek • 14 listopada 2016, 21:25

* * *

Ona i on
Spoj­rze­nie zwykłych ludzi
W zwykłym autobusie
Na zwykłej trasie
Stąd do tamtąd

Ona ulgowy
On cały
w skowronkach 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 27 października 2016, 23:22

by­le słowo
kar­mi nadzieję

insp. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 18 października 2016, 21:13

* * *

Pod ciężarem złych ocen
Wy­pyty­wana pod tablicą
Z nad­godzi­nami za karę
Zdała do ko­lej­nej klasy
Niepewności 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 7 października 2016, 15:31

Po­wołując do życia, ska­zujesz na śmierć. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 30 września 2016, 17:17

Chemik -a

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Chemik -a

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

12 stycznia 2019, 16:58Chemik -a sko­men­to­wał tek­st Oto piosen­ka pi­sana nocą W [...]

12 stycznia 2019, 15:24yestem sko­men­to­wał tek­st Oto piosen­ka pi­sana nocą W [...]

11 stycznia 2019, 21:43Chemik -a do­dał no­wy tek­st Oto piosen­ka pi­sana nocą W [...]

11 stycznia 2019, 20:48Chemik -a do­dał no­wy tek­st W no­cy ściął mróz Nie [...]

26 sierpnia 2017, 22:06Chemik -a sko­men­to­wał tek­st Czasem człowieko­wi mu­si zab­raknąć [...]

26 sierpnia 2017, 21:48Chemik -a sko­men­to­wał tek­st Kropelkami za­pom­nienia

26 sierpnia 2017, 21:34onejka sko­men­to­wał tek­st Kropelkami za­pom­nienia

2 czerwca 2017, 10:47Chemik -a sko­men­to­wał tek­st Takie to cza­sy, gdy [...]

1 czerwca 2017, 20:43Chemik -a sko­men­to­wał tek­st Takie to cza­sy, gdy [...]

1 czerwca 2017, 01:37Salomon sko­men­to­wał tek­st Takie to cza­sy, gdy [...]