Chemik -a, strona 28

275 tekstów – auto­rem jest Che­mik -a.

Po krętej i da­lekiej drodze pełznę do ce­lu.
I ten mur tuż przed nim.
Z ce­gieł lat niewiary w siebie. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 15 maja 2012, 20:52

... a my w cza­sach, gdy su­mienie to rzad­ka cho­roba ? 

myśl
zebrała 4 fiszki • 2 maja 2012, 22:15

I byłabym cichą, po­między cichy­mi i grać będę teatr, obłudą płaco­ny. Tak trzeba? 

myśl
zebrała 4 fiszki • 21 kwietnia 2012, 23:15

W chwi­lach słabości za­mykam oczy i pow­tarzam so­bie: wyt­rzy­mam, dam radę, jes­tem sil­na. Może to i głupie, ale da­lekie od pod­da­nia się. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 28 marca 2012, 19:48

Ideal­ne ideały nie is­tnieją. Na szczęście... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 22 marca 2012, 18:33

Chemik -a

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Chemik -a

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

12 stycznia 2019, 16:58Chemik -a sko­men­to­wał tek­st Oto piosen­ka pi­sana nocą W [...]

12 stycznia 2019, 15:24yestem sko­men­to­wał tek­st Oto piosen­ka pi­sana nocą W [...]

11 stycznia 2019, 21:43Chemik -a do­dał no­wy tek­st Oto piosen­ka pi­sana nocą W [...]

11 stycznia 2019, 20:48Chemik -a do­dał no­wy tek­st W no­cy ściął mróz Nie [...]

26 sierpnia 2017, 22:06Chemik -a sko­men­to­wał tek­st Czasem człowieko­wi mu­si zab­raknąć [...]

26 sierpnia 2017, 21:48Chemik -a sko­men­to­wał tek­st Kropelkami za­pom­nienia

26 sierpnia 2017, 21:34onejka sko­men­to­wał tek­st Kropelkami za­pom­nienia

2 czerwca 2017, 10:47Chemik -a sko­men­to­wał tek­st Takie to cza­sy, gdy [...]

1 czerwca 2017, 20:43Chemik -a sko­men­to­wał tek­st Takie to cza­sy, gdy [...]

1 czerwca 2017, 01:37Salomon sko­men­to­wał tek­st Takie to cza­sy, gdy [...]