Chemik -a, aforyzmy

16 tekstów (afo­ryz­my) – auto­rem jest Che­mik -a.

Piękno to ro­zum op­ra­wiony w ra­my miłości. 

aforyzm
zebrał 7 fiszek • 2 listopada 2014, 21:58

Im bliżej - tym dalej. 

aforyzm
zebrał 6 fiszek • 9 października 2014, 17:42

Skrom­ność - ko­rona mądre­go człowieka. 

aforyzm dnia z 14 lutego 2015 roku
zebrał 85 fiszek • 25 sierpnia 2014, 10:13

Nie przy­pomnę so­bie nig­dy sma­ku Twoich ust. Nie przy­pomnę so­bie nig­dy do­tyku Twoich rąk, Two­jego od­dechu i za­pachu. Tak łat­wo za­pomi­na się marze­nia senne... 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 22 stycznia 2014, 18:13

Ofiaruję ci mój szept, moją de­likat­ność, oczy pełne nadziei i to drżenie, gdy zgaśnie światło. Oto ja. 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • 7 stycznia 2014, 00:56

...i py­tanie drżące w głowie: czy wol­ność przy­wile­jem, czy karą się zowie? 

aforyzm
zebrał 6 fiszek • 22 listopada 2013, 07:52

Ma mądrość? Me oświece­nie?
To tyl­ko od­bi­ty blask świecy. 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • 26 września 2013, 20:41

Każda chwi­la jest in­na i wszys­tkie ta­kie same... 

aforyzm
zebrał 8 fiszek • 21 września 2013, 23:17

- Ja błagam na ko­lanach, co dzień o to się modlę, ze łza­mi w oczach - proszę. A ona? Nie chce i narze­ka. Mówi, że to dla niej ko­niec świata. Że to ko­niec wszys­tkiego. Dlaczego?
- In­na per­spek­ty­wa, Pa­ni Różo. 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 16 września 2013, 20:22

Myśle­nie o to­bie to tak, jak wy­myśla­nie no­wego koloru.
Wy­myślisz no­wy kolor? 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 24 sierpnia 2013, 16:48

Chemik -a

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Chemik -a

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

12 stycznia 2019, 16:58Chemik -a sko­men­to­wał tek­st Oto piosen­ka pi­sana nocą W [...]

12 stycznia 2019, 15:24yestem sko­men­to­wał tek­st Oto piosen­ka pi­sana nocą W [...]

11 stycznia 2019, 21:43Chemik -a do­dał no­wy tek­st Oto piosen­ka pi­sana nocą W [...]

11 stycznia 2019, 20:48Chemik -a do­dał no­wy tek­st W no­cy ściął mróz Nie [...]

26 sierpnia 2017, 22:06Chemik -a sko­men­to­wał tek­st Czasem człowieko­wi mu­si zab­raknąć [...]

26 sierpnia 2017, 21:48Chemik -a sko­men­to­wał tek­st Kropelkami za­pom­nienia

26 sierpnia 2017, 21:34onejka sko­men­to­wał tek­st Kropelkami za­pom­nienia

2 czerwca 2017, 10:47Chemik -a sko­men­to­wał tek­st Takie to cza­sy, gdy [...]

1 czerwca 2017, 20:43Chemik -a sko­men­to­wał tek­st Takie to cza­sy, gdy [...]

1 czerwca 2017, 01:37Salomon sko­men­to­wał tek­st Takie to cza­sy, gdy [...]