Chemik -a, teksty z września 2016 roku

11 tekstów z września 2016 ro­ku – auto­rem jest Che­mik -a.

Po­wołując do życia, ska­zujesz na śmierć. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 30 września 2016, 17:17

* * *

Była tam miłość
Ale nie wiem czy nasza
Były spot­ka­nia
Ale nie pa­miętam gdzie
Ktoś kiedyś ko­goś pocałował
Chy­ba w zapomnieniu
Była też piąta ra­no i pociąg
Niewiado­mo dokąd
I od­szedłeś
Niewiado­mo gdzie 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 29 września 2016, 16:35

Czas, je­dyny mój skarb. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 27 września 2016, 21:18

Gdy­by tak każda myśl o nim zmieniała się w je­go zapach. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 21 września 2016, 21:03

Posłuchaj serca
wszys­tko, co najpiękniejsze
-niewi­doczne jest- 

haiku
zebrał 3 fiszki • 16 września 2016, 13:51

Głowę noś nis­ko, ocza­mi sięgaj gwiazd. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 15 września 2016, 21:48

Trud­no ma­lować zapłaka­ne oczy od­cieniem zieleni. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 14 września 2016, 09:28

Każde nieok­reśle­nie gwa­ran­cją nicości. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 13 września 2016, 21:25

Sta­ry dąb butnie
pier­wszym ru­mieńcem pała
zmęczo­ny latem 

haiku
zebrał 3 fiszki • 9 września 2016, 11:51

Nad­chodzi jesień
świat pat­rzy mi w oczy
pełne wahania 

haiku
zebrał 5 fiszek • 7 września 2016, 20:12

Chemik -a

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Chemik -a

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

12 stycznia 2019, 16:58Chemik -a sko­men­to­wał tek­st Oto piosen­ka pi­sana nocą W [...]

12 stycznia 2019, 15:24yestem sko­men­to­wał tek­st Oto piosen­ka pi­sana nocą W [...]

11 stycznia 2019, 21:43Chemik -a do­dał no­wy tek­st Oto piosen­ka pi­sana nocą W [...]

11 stycznia 2019, 20:48Chemik -a do­dał no­wy tek­st W no­cy ściął mróz Nie [...]

26 sierpnia 2017, 22:06Chemik -a sko­men­to­wał tek­st Czasem człowieko­wi mu­si zab­raknąć [...]

26 sierpnia 2017, 21:48Chemik -a sko­men­to­wał tek­st Kropelkami za­pom­nienia

26 sierpnia 2017, 21:34onejka sko­men­to­wał tek­st Kropelkami za­pom­nienia

2 czerwca 2017, 10:47Chemik -a sko­men­to­wał tek­st Takie to cza­sy, gdy [...]

1 czerwca 2017, 20:43Chemik -a sko­men­to­wał tek­st Takie to cza­sy, gdy [...]

1 czerwca 2017, 01:37Salomon sko­men­to­wał tek­st Takie to cza­sy, gdy [...]