Chemik -a, teksty z października 2013 roku

5 tekstów z paździer­ni­ka 2013 ro­ku – auto­rem jest Che­mik -a.

Naj­trud­niej wyjść z natłoku włas­nej świadomości. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 30 października 2013, 22:05

Małe prob­le­my są jak małe dziur­ki w kut­rze.
Ni­by błahe, ale jak jest ich za dużo - utoniesz. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 24 października 2013, 08:57

Roz­wiąza­nia mają smak, za­pach, ko­lor. I są na­tural­ne, nie antropogeniczne. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 23 października 2013, 20:38

Po­maga­nie to nie oz­na­ka słabości. To znaczy, że pa­miętam, jak moc­no bo­li nie mieć nic i choć mam mało, dziele się tym co mam. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 21 października 2013, 20:06

Cza­sami człowieko­wi jest tak smut­no, że je­dyne na co go stać to krępy uśmiech żalu. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 3 października 2013, 10:53

Chemik -a

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Chemik -a

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

12 stycznia 2019, 16:58Chemik -a sko­men­to­wał tek­st Oto piosen­ka pi­sana nocą W [...]

12 stycznia 2019, 15:24yestem sko­men­to­wał tek­st Oto piosen­ka pi­sana nocą W [...]

11 stycznia 2019, 21:43Chemik -a do­dał no­wy tek­st Oto piosen­ka pi­sana nocą W [...]

11 stycznia 2019, 20:48Chemik -a do­dał no­wy tek­st W no­cy ściął mróz Nie [...]

26 sierpnia 2017, 22:06Chemik -a sko­men­to­wał tek­st Czasem człowieko­wi mu­si zab­raknąć [...]

26 sierpnia 2017, 21:48Chemik -a sko­men­to­wał tek­st Kropelkami za­pom­nienia

26 sierpnia 2017, 21:34onejka sko­men­to­wał tek­st Kropelkami za­pom­nienia

2 czerwca 2017, 10:47Chemik -a sko­men­to­wał tek­st Takie to cza­sy, gdy [...]

1 czerwca 2017, 20:43Chemik -a sko­men­to­wał tek­st Takie to cza­sy, gdy [...]

1 czerwca 2017, 01:37Salomon sko­men­to­wał tek­st Takie to cza­sy, gdy [...]