Chemik -a, teksty z października 2012 roku

15 tekstów z paździer­ni­ka 2012 ro­ku – auto­rem jest Che­mik -a.

W bie­dzie wyrosłeś,
z biedy powstałeś.
Opływasz dziś w luksusie.
To­pisz się w buractwie... 

myśl
zebrała 8 fiszek • 29 października 2012, 10:16

Trze­ba mieć wielką od­wagę, by po­wie­dzieć: Nie! 

myśl
zebrała 10 fiszek • 23 października 2012, 20:40

Zmiłuj mnie Boże od miłości.
Wy­baw mnie Pa­nie od zła wszelkiego... 

myśl
zebrała 6 fiszek • 21 października 2012, 19:16

My

Gdy pat­rzę za siebie - widzę Ciebie.
Gdy pat­rzę przed siebie - nie ma nas.
Stoję tu. Z Nim.
Pra­wie się uśmiecham... 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 19 października 2012, 18:22

Miłość spo­tyka się raz, za dru­gim ra­zem to tyl­ko pozory... 

myśl
zebrała 19 fiszek • 18 października 2012, 19:31

-Późno już-

Zakochanie.
Po la­tach - spotkanie.
Ty jes­teś kimś.
Ja? Żoną.
Z Twoim zdjęciem pod poduszką... 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 17 października 2012, 12:59

***

Pat­rzysz za ok­no, na świat.
Piękny...
I on ci pat­rzy w oczy,
pełne wahania... 

wiersz
zebrał 22 fiszki • 15 października 2012, 21:29

Gdy kochasz ziemię, ziemia miłością odpłaci. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 13 października 2012, 19:31

W je­go si­le za­war­ta jest cała bez­silność, w jej łzach cała bezradność. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 11 października 2012, 07:56

Na­wet je­go od­dech był bezczelny... 

myśl
zebrała 4 fiszki • 9 października 2012, 16:09

Chemik -a

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Chemik -a

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

12 stycznia 2019, 16:58Chemik -a sko­men­to­wał tek­st Oto piosen­ka pi­sana nocą W [...]

12 stycznia 2019, 15:24yestem sko­men­to­wał tek­st Oto piosen­ka pi­sana nocą W [...]

11 stycznia 2019, 21:43Chemik -a do­dał no­wy tek­st Oto piosen­ka pi­sana nocą W [...]

11 stycznia 2019, 20:48Chemik -a do­dał no­wy tek­st W no­cy ściął mróz Nie [...]

26 sierpnia 2017, 22:06Chemik -a sko­men­to­wał tek­st Czasem człowieko­wi mu­si zab­raknąć [...]

26 sierpnia 2017, 21:48Chemik -a sko­men­to­wał tek­st Kropelkami za­pom­nienia

26 sierpnia 2017, 21:34onejka sko­men­to­wał tek­st Kropelkami za­pom­nienia

2 czerwca 2017, 10:47Chemik -a sko­men­to­wał tek­st Takie to cza­sy, gdy [...]

1 czerwca 2017, 20:43Chemik -a sko­men­to­wał tek­st Takie to cza­sy, gdy [...]

1 czerwca 2017, 01:37Salomon sko­men­to­wał tek­st Takie to cza­sy, gdy [...]