Chemik -a, teksty z marca 2013 roku

4 teksty z mar­ca 2013 ro­ku – auto­rem jest Che­mik -a.

Są dwa rodza­je sa­mot­ności: dob­ra i zła - bos­ka i de­moniczna.
Ta pier­wsza to as­ce­za, wol­ność, wy­cisze­nie, mod­litwa i błogi stan spo­koju.
Ta dru­ga to brak pieniędzy... 

myśl
zebrała 5 fiszek • 14 marca 2013, 13:21

Ha­bemus Pa­pam, amor et fides. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 13 marca 2013, 21:41

Wy­baczę dużo, może na­wet i więcej, ale nie wszystko. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 12 marca 2013, 07:34

Czym kiero­wać się wy­bierając zna­jomych? Po­dob­no ci, którzy nie lu­bią cze­kola­dy nie mogą być dob­ry­mi ludźmi... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 2 marca 2013, 11:37

Chemik -a

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Chemik -a

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

12 stycznia 2019, 16:58Chemik -a sko­men­to­wał tek­st Oto piosen­ka pi­sana nocą W [...]

12 stycznia 2019, 15:24yestem sko­men­to­wał tek­st Oto piosen­ka pi­sana nocą W [...]

11 stycznia 2019, 21:43Chemik -a do­dał no­wy tek­st Oto piosen­ka pi­sana nocą W [...]

11 stycznia 2019, 20:48Chemik -a do­dał no­wy tek­st W no­cy ściął mróz Nie [...]

26 sierpnia 2017, 22:06Chemik -a sko­men­to­wał tek­st Czasem człowieko­wi mu­si zab­raknąć [...]

26 sierpnia 2017, 21:48Chemik -a sko­men­to­wał tek­st Kropelkami za­pom­nienia

26 sierpnia 2017, 21:34onejka sko­men­to­wał tek­st Kropelkami za­pom­nienia

2 czerwca 2017, 10:47Chemik -a sko­men­to­wał tek­st Takie to cza­sy, gdy [...]

1 czerwca 2017, 20:43Chemik -a sko­men­to­wał tek­st Takie to cza­sy, gdy [...]

1 czerwca 2017, 01:37Salomon sko­men­to­wał tek­st Takie to cza­sy, gdy [...]