Chemik -a, teksty z lutego 2015 roku

7 tekstów z lu­tego 2015 ro­ku – auto­rem jest Che­mik -a.

Pycha uza­leżnia i zja­da. Od środka. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 21 lutego 2015, 11:18

Małe, na­wet te naj­mniej­sze rzeczki kiedyś tra­fią do morza. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 11 lutego 2015, 19:53

Ob­wi­nianie rodziców za swo­je niepo­wodze­nia nie poz­wa­la dorosnąć. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 7 lutego 2015, 00:01

Ciężka pra­ca. Cier­pli­wością płacą. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 4 lutego 2015, 22:22

Mroźny poranek
Mała si­kor­ka czeka
Na śmierć lub życie 

haiku
zebrał 4 fiszki • 3 lutego 2015, 20:30

Pożyczę lub ta­nio ku­pię. Cierpliwość. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 2 lutego 2015, 21:21

Bar­dziej ufaj so­bie, niż innym. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 1 lutego 2015, 14:54

Chemik -a

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Chemik -a

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

12 stycznia 2019, 16:58Chemik -a sko­men­to­wał tek­st Oto piosen­ka pi­sana nocą W [...]

12 stycznia 2019, 15:24yestem sko­men­to­wał tek­st Oto piosen­ka pi­sana nocą W [...]

11 stycznia 2019, 21:43Chemik -a do­dał no­wy tek­st Oto piosen­ka pi­sana nocą W [...]

11 stycznia 2019, 20:48Chemik -a do­dał no­wy tek­st W no­cy ściął mróz Nie [...]

26 sierpnia 2017, 22:06Chemik -a sko­men­to­wał tek­st Czasem człowieko­wi mu­si zab­raknąć [...]

26 sierpnia 2017, 21:48Chemik -a sko­men­to­wał tek­st Kropelkami za­pom­nienia

26 sierpnia 2017, 21:34onejka sko­men­to­wał tek­st Kropelkami za­pom­nienia

2 czerwca 2017, 10:47Chemik -a sko­men­to­wał tek­st Takie to cza­sy, gdy [...]

1 czerwca 2017, 20:43Chemik -a sko­men­to­wał tek­st Takie to cza­sy, gdy [...]

1 czerwca 2017, 01:37Salomon sko­men­to­wał tek­st Takie to cza­sy, gdy [...]