Chemik -a, teksty z lutego 2013 roku

4 teksty z lu­tego 2013 ro­ku – auto­rem jest Che­mik -a.

Po to Bóg dał nam dwie no­gi i jedną du*ę, byśmy więcej chodzi­li, niż siedzieli! 

myśl
zebrała 4 fiszki • 25 lutego 2013, 08:23

Po co nap­ra­wiać coś, co jest dobre? 

myśl
zebrała 4 fiszki • 22 lutego 2013, 16:03

***

I zno­wu tu siedzę.
Sama.
Nie! Z bu­telką wi­na i łzami.
Niekochana. 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 12 lutego 2013, 21:21

***

I błagam Cię o miłość,
w pół przegięta.
Two­ja dłoń i... złość.
Jakże ona obojętna. 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 7 lutego 2013, 10:14

Chemik -a

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Chemik -a

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

12 stycznia 2019, 16:58Chemik -a sko­men­to­wał tek­st Oto piosen­ka pi­sana nocą W [...]

12 stycznia 2019, 15:24yestem sko­men­to­wał tek­st Oto piosen­ka pi­sana nocą W [...]

11 stycznia 2019, 21:43Chemik -a do­dał no­wy tek­st Oto piosen­ka pi­sana nocą W [...]

11 stycznia 2019, 20:48Chemik -a do­dał no­wy tek­st W no­cy ściął mróz Nie [...]

26 sierpnia 2017, 22:06Chemik -a sko­men­to­wał tek­st Czasem człowieko­wi mu­si zab­raknąć [...]

26 sierpnia 2017, 21:48Chemik -a sko­men­to­wał tek­st Kropelkami za­pom­nienia

26 sierpnia 2017, 21:34onejka sko­men­to­wał tek­st Kropelkami za­pom­nienia

2 czerwca 2017, 10:47Chemik -a sko­men­to­wał tek­st Takie to cza­sy, gdy [...]

1 czerwca 2017, 20:43Chemik -a sko­men­to­wał tek­st Takie to cza­sy, gdy [...]

1 czerwca 2017, 01:37Salomon sko­men­to­wał tek­st Takie to cza­sy, gdy [...]